Vår verksamhet

Kombinerad valp- och unghundskurs
Fredagkväll - Teori
Hantering, miljöträning, "ramar och regler" och "muta eller belöning"
Lördagförmiddag - Praktiska övningar
Koppelträning, inkallning, hantering, miljöträning och frågestund
Lördagförmiddag - Teori och praktiska övningar
Frågestund, koppelträning, "följa John", inkallning, hantering och "varför är störningar viktiga?"

Max 10 deltagare
Minimålder 4 mån
Pris 1.350 kr/ekipage

OBS!
Vi kommer hålla till i Frasses hundcenter, adress Tängsta 210, 881 96 Resele


Vardagslydnad - Intensiv helg
Fredagkväll - Teori
Hantering, miljöträning, anpassade belöningar, inventering av deltagande hundar
Lördagseftermiddag - Praktiska övningar
Genomgång av hundarna - hantering/belöning/probem? Koppelgående, koncentration, "parkering", inkallning och hantering
Lördagförmiddag - Praktiska övningar
Frågestund, koppelgående med störningar, hundmöten/hundstörningar, hantering, inkallning, "parkering"

Öppna träningar

Enskilda träffar
Lämpliga för ALLA hundar och förare

Fokus på ordning och reda.
Träna utifrån dina egna förutsättningar, med möjlighet att testa nya utmaningar.

Vanligtvis en vardagskväll per vecka


Datum och tid presenteras på hemsidan och på facebook


OBS!
Om du har stora problem med en svårhanterad hund eller om din hund har agerat aggressivt mot andra hundar eller människor, kan vi behöva ses innan träningen. Allt för att säkerställa att hunden lämpar sig för denna träningsform.